EstellaMendizale.Com

Finde Semana Lakora sala Verna Larra Asteburua

Día: 25 y 26
Actividad para tod@s los publicos.
Hora:10:00h del refugio de Belagua
Se puede dormir y cenar por vuestra cuenta o en el refugio. Indicarlo en las observaciones del formulario.
Refugio: media pensión 33€ federados, 39€ no federados. Cena 13€ federados, 14€ no. Las cenas son a las 19:30.
se reservan por orden de apuntarse.

La Verna 14€ mayores y 10€ niños
El plan del sábado es subir a Lakora desde el refu y bajar a la entrada de la Verna.
Hacer la visita de la verna 1h aprox. y visita a Urdatx-Santa Graci.
Cenar, proyección de espeleo y a dormir, en refu de belagua. 22plazas disponibles. se reservan por orden de apuntarse. Hay que confirmas con 15 días.
El domingo después del desayuno, ruta por Larra con perspectiva espeleológica. Y para casa.

https://www.laverna.fr/bienvenida-66.html

Eguna: 25 y 26
Publiko guztiarentzako jarduera.
Ordua: 10: 00etan Belaguako aterpetxetik
Zuen kontura edo aterpean egin dezakezu lo eta afaldu. Hori adierazi formularioko oharretan.
Aterpea: pentsio erdia 33 €federatuak, 39 €federatu gabeak. Afaria 13 €federatuak, 14 €ez. Afariak 19: 30etan dira.

22 plaza daude aterpèrako, eta izena emateko hurrenkeraren arabera erreserbatzen dira.

La Verna 14 €nagusiak eta 10 €haurrak
Larunbateko plana da Lakora igotzea errefutik eta Vernaren sarrerara jaistea.
1 ordu inguruko bisita egin eta Urdatx-Santa Gracira bisita.
Afaldu, espeleo-proiekzioa eta lotara, belaguako errefu batean. 22 plaza erabilgarri. 15 egunekin baieztatu behar da.
Igandean, gosaldu eta gero, Larran barrena ibiliko gara espeleologiaren ikuspegitik. Eta etxerako.