EstellaMendizale.Com

Finde Cañones arroila-jaitsiera Asteburua

FINDE DE BARRANCOS
Sabado 4 de Mayo del 2024: Barranco de Fago
8:00 Salir de Estella-Lizarra
9:30 Llegaríamos al barranco de Fago, cambiarse y combinación de coches.
10:30 Entraríamos al barranco. (Duración estimada del barranco, unas 3- 4 horas)
14:30 Llegaríamos a los coches de abajo. Comer algo y volver a cambiarse.
16:00 Saldríamos del barranco, en dirección a Hecho
17:00 Llegada a Hecho
19:30 Alojamiento en Borda Bisaltico
Domingo 5 de Mayo del 2024: Barranco de Siresa
8:30 Salir del alojamiento
9:00 Llegada al parking y cambiarse
10:30 Entrando al barranco (duración estimada del barranco, unas 3 horas)
13:30 Finalización de barranco y retorno al coche
14:00 Llegar al coche (cambiarse y comer algo)
15:30 Vuelta a Estella-Lizarra
18:00 Llegada a Estella-Lizarra
Nota: Estos horarios pueden cambiar en función de la movilidad del grupo.
Requisitos para poder tomar parte en esta actividad:

 • Ser mayor de 18 años
 • Estar federado en montaña.
 • Saber nadar
  Material personal mínimo y obligatorio por persona, el cual consta de:
 • Botas de barrancos o en su defecto unas botas de monte viejas, dado que se van a mojar y el pie
  va mejor sujeto con la bota que con unas zapatillas.
 • Escarpines de neopreno (calcetines de neopreno)
 • Traje de neopreno (mínimo de 3 mm y preferible de 5 mm.)
 • Traje de baño o similar, (debajo del neopreno, puesto que por el neopreno pasa el agua, pero nos
  mantiene la temperatura corporal).
 • Arnés de barrancos (en su defecto también vale el arnés de espeleología)
 • Descendedor tipo ocho con su respectivo mosquetón
 • Dos cabos de anclaje con sus respectivos mosquetones. (con tres metros de cuerda dinámica
  (mínimo 9 mm) se pueden hacer los cabos de anclaje dobles)
 • Casco de montaña
 • Toalla (para secarse al finalizar el barranco)
 • Ropa para la aproximación al barranco (se suele subir, en traje de baño, o similar)
  En caso de no disponer de este material, nosotros le ayudaremos a conseguirlos o alquilarlos en
  caso de que fuera necesario.
  La actividad principal, se desarrollara en la Foz de Fago y en valle de Hecho (Huesca), durante el
  fin de semana del 4 y 5 de Mayo.
  IMPORTANTE:
 • El numero de participantes esta limitado a un total de 12 personas. Plazo de inscripción finaliza al
  completar las plazas previstas.

 

 

 

1Sakanen irteeraSAKAN FINDE
2024ko maiatzaren 4a, larunbata: Fago sakana
8:00 Lizarratik irtetea
9:30 Fago amildegira iritsi, aldatu eta autoen konbinazioa.
10:30 Amildegira sartuko gara. (Sakanaren iraupena, gutxi gorabehera, 3-4 ordu)
14:30 Beheko autoetara iritsiko gara. Zerbait jan eta berriz aldatu.
16:00 Sakanatik irtengo ginateke, Hetxorako norabidean
17:00 Helduera egitatean
19:30 Ostatua Borda Bisaltikoan
Igandea, 2024ko maiatzaren 5a: Siresako sakana
8:30 Ostatutik irtetea
9:00 Aparkalekura iritsi eta aldatu
10:30 Amildegira sartzen (sakanaren gutxi gorabeherako iraupena, 3 ordu inguru)
13:30 Sakana amaitu eta autora itzultzea
14:00 Autora iritsi (aldatu eta zerbait jan)
15:30 Lizarrako Itzulia
18:00 Helmuga Lizarran
Oharra: Ordutegi hauek taldearen mugikortasunaren arabera alda daitezke.
Jarduera honetan parte hartzeko baldintzak:
– 18 urtetik gorakoa izatea
– Mendian federatuta egotea.
– Igerian jakitea
Gutxieneko eta nahitaezko material pertsonala pertsona bakoitzeko, honako hauek dituena:
– Sakanetako botak edo, bestela, mendiko bota zaharrak, busti egingo baitira, eta oina hobeto lotuta
dago botarekin zapatila batzuekin baino.
– Neoprenozko eskarpinak (neoprenozko galtzerdiak)
– Neoprenozko jantzia (gutxienez 3 mm eta hobe 5 mm)
– Bainujantzia edo antzekoa (neoprenoaren azpian, neoprenotik ura pasatzen baita, baina gorputzeko
tenperatura mantentzen digu).
– Sakanetako arnesa (horrelakorik ezean, espeleologiako arnesak ere balio du)
– Zortzi motako descendedor bat, dagokion mosketoiarekin
– Bi ainguraketa-mutur, bakoitza bere mosketoiekin (hiru metroko soka dinamikoarekin (gutxienez
9 mm) ainguraketa-mutur bikoitzak egin daitezke).
– Mendi-kaskoa
– Toalla (sakana amaitzean lehortzeko)
– Amildegira hurbiltzeko arropa (igo ohi da, bainujantzian edo antzekoan)
Material hori ez baduzu, guk lortzen edo alokatzen lagunduko dizugu, behar izanez gero.
Jarduera nagusia Fagoko arroilan eta Hetxako bailaran (Huesca) egingo da, maiatzaren 4ko eta 5eko
asteburuan.
GARRANTZITSUA
– Parte-hartzaileen kopurua 12 lagunera mugatuta dago. Izena emateko epea aurreikusitako plazak
betetzean amaituko da.