EstellaMendizale.Com

Asamblea General Club Montañero de Estella

Asamblea General Club Montañero de Estella

Estimad@ soci@:
Por la presente se te convoca a la Asamblea General de soci@s que se celebrará en los
locales del Club, el 14 de diciembre de 2022 a las 19:30 horas en primera convocatoria y a las 20:00
horas en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:
• Lectura y aprobación si procede del acta anterior.
• Balance de cuentas del año 2021
• Repaso de actividades realizadas.
• Situación del refugio
• Cambio de junta.
• Ruegos y preguntas.

LA JUNTA

Bazkide hori:
Gutun honen bidez, 2022eko abenduaren 14ean, burutuko den Asanblada orokorrera
deitzen zaitugu. Elkartearen aretoan izango den biltzarra honen lehen deialdia arratsaldeko
7:30etan izango da eta bigarrena 8:00etan. Gai hauek aztertuko dira:
• Aurreko aktaren irakurketa eta onarpena.
• 2021ko kontuen gorabeherak.
• Egindako jardueren errepasoa.
• Aterpearen egoera.
• Batzordearen berritzea.
• Eskari-galderak.

BATZORDEA